Lake House


Автор: Виктория Оскилко, Наталья Щира, Константин Кащук, Дмитрий Козиненко
Локация: Киев
Реализация: 2015 год