Проект «A90»


Автор: Наталья Щира, Виктория Оскилко, Константин Кащук
Локация: Киев
Реализация: 2015 год